2015.04 - Obóz naukowy w Serocku

Obóz w Serocku / KFnrD


W ostatnim tygodniu kwietnia w Serocku n. Narwią spotyka się ponad 120 najzdolniejszych uczennic i uczniów z całej Polski. Do tego kilkadziesiąt osób kadry: najwybitniejsi naukowcy z całego kraju, świetni doktoranci i wyróżniający się studenci - w większości dawni i niezbyt dawni stypendyści Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.


W tym roku obóz rozpoczyna się w czwartek 23 kwietnia i kończy w niedzielę 3 maja. Młodsi uczestnicy biorą w nim udział nieco krócej. Koszty pobytu uczestników (i ich podróży) w całości pokrywa organizator.

Doroczny wiosenny obóz to w zasadzie dwa odbywające się równocześnie wielodyscyplinarne obozy naukowe: dla młodszych i starszych uczestników są dwa niezależne programy, z równie atrakcyjnymi propozycjami wykładów, spotkań i warsztatów. Łącznie weźmie w nim udział ponad 120 nastolatków i kilkadziesiąt osób rotującej kadry - naukowców i studentów z różnych dziedzin. Jak co roku – będą wśród prawdziwe naukowe sławy. Wykłady na tegorocznym obozie będą prowadzić między innymi prof. Ewa Bartnik, prof. Jerzy Dzik, prof. Karol Grela, prof. Michał Horodecki, prof. Maria Poprzęcka i prof. Sylwester Porowski.

Wiosna, ośrodek w sosnowym lesie nad wodą, sala komputerowa, trochę sprzętu laboratoryjnego zwożonego przez prowadzących. Poza warsztatami, wykładami i seminariami – także własne odczyty uczestników, zajęcia plastyczne, teatralne, koncert naszych muzyków, dyskusje, obowiązkowe zajęcia sportowe i rekreacyjne. Rozmowy przy posiłkach, na spacerach, gry i hermetyczne żarty. Duża dawka wzajemnego szacunku, sympatii i otwartości na innych.

Celem obozu jest przede wszystkim stworzenie tej niezwykłej atmosfery, która zachęca do pogłębiania zainteresowań i zdobycia nowej wiedzy, inspiruje uczestników do samodzielnej, wytrwałej pracy. Organizator oczekuje od nich aktywnego udziału we wszystkich zajęciach. W programie przewidujemy bardzo różne formy zajęć, wśród których będzie można wybierać: warsztaty, seminaria, wykłady z różnych dziedzin i spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata nauki i kultury. Będzie koncert, wieczór poetycki i gazeta obozowa, a także codzienne zajęcia rekreacyjne (na boisku, na basenie i w siłowni).

- Wypracowana przez te trzy dekady formuła pracy ze zdolnymi dziećmi nie zestarzała się. Nasze obozy i warsztaty organizujemy tak, jak je pamiętamy z lat ubiegłych, gdy sami byliśmy ich uczestnikami. My, bo bardzo wielu dawnych stypendystów uczestniczy dziś w pracach stowarzyszenia. Wracamy na funduszowe zajęcia jako opiekunowie i prowadzący – tak nam się podobały, gdy zaproszono nas na nie po raz pierwszy. Dzielimy się z uczniami tym, co jest naprawdę dobre - podkreśla Maria Mach, dyrektor biura Funduszu i jego dawna stypendystka.


Pełny program obozu (i programy z lat ubiegłych) do pobrania na stronie: fundusz.org/483-oboz-naukowy-dla-zdolnych-uczniow-2015


Program pomocy wybitnie zdolnym


Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to stowarzyszenie naukowców, twórców, lekarzy i studentów działające od 1981 roku. Z jego pomocy skorzystało już ponad 6.000 młodych Polaków. Dziś zmieniają oblicze polskiej nauki, wyraźnie słychać ich głos w polskiej kulturze. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci ma status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000044710).

Od stycznia 2012 roku partnerem strategicznym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest Grupa PZU. Jedna z największych instytucji finansowych w Polsce postawiła na nową inwestycję – wsparcie najzdolniejszej polskiej młodzieży.

Wsparcie PZU pozwala Krajowemu Funduszowi na rzecz Dzieci nie tylko kontynuować prowadzony program, ale również uzupełniać go o nowe elementy. Stowarzyszenie rozwija działalność, docierając do młodych naukowców i artystów w większym zakresie przez Internet i zacieśniając współpracę z dawnymi stypendystami, którzy dziś są wyróżniającymi się studentami, uznanymi naukowcami i znakomitymi twórcami.


Więcej o programie i rekrutacji zdolnej młodzieży można przeczytać na stronie stowarzyszenia: WWW.FUNDUSZ.ORG


ĉ
Łukasz Partyka,
24 kwi 2015, 02:42
ċ
Łukasz Partyka,
24 kwi 2015, 02:42
Comments