2015.04 - Rekrutacja na rok szk. 2015/16

KFnrD - program pomocy wybitnie zdolnym 1983-2014


Znasz zdolnego nastolatka? Zgłoś go do programu pomocy wybitnie zdolnym!

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu.

- Wypracowana przez te trzy dekady formuła pracy ze zdolnymi dziećmi nie zestarzała się. Nasze obozy i warsztaty organizujemy tak, jak je pamiętamy z lat ubiegłych, gdy sami byliśmy ich uczestnikami. My, bo bardzo wielu dawnych stypendystów uczestniczy dziś w pracach stowarzyszenia. Wracamy na funduszowe zajęcia jako opiekunowie i prowadzący – tak nam się podobały, gdy zaproszono nas na nie po raz pierwszy. Dzielimy się z uczniami tym, co jest naprawdę dobre - podkreśla Maria Mach, dyrektor biura Funduszu i jego dawna stypendystka.

Organizacja nie udziela pomocy pieniężnej o charakterze socjalnym - nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, staże badawcze, seminaria, organizuje warsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych.

Nowe wnioski o pomoc Funduszu dla zdolnego dziecka powinny wpłynąć do Biura Funduszu wiosną każdego roku – do końca czerwca. Uczniów zgłaszają szkoły, rodzice, znajomi. Można się również zgłosić samodzielnie.

Formularz rejestracyjny: baza.fundusz.org


Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to stowarzyszenie naukowców, twórców, lekarzy i studentów działające od 1981 roku. Z jego pomocy skorzystało już ponad 6.000 młodych Polaków. Dziś zmieniają oblicze polskiej nauki, wyraźnie słychać ich głos w polskiej kulturze. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci ma status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000044710).

Od stycznia 2012 roku partnerem strategicznym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest Grupa PZU. Jedna z największych instytucji finansowych w Polsce postawiła na nową inwestycję – wsparcie najzdolniejszej polskiej młodzieży.

Wsparcie PZU pozwala Krajowemu Funduszowi na rzecz Dzieci nie tylko kontynuować prowadzony program, ale również uzupełniać go o nowe elementy. Stowarzyszenie rozwija działalność, docierając do młodych naukowców i artystów w większym zakresie przez Internet i zacieśniając współpracę z dawnymi stypendystami, którzy dziś są wyróżniającymi się studentami, uznanymi naukowcami i znakomitymi twórcami.


Więcej o programie i rekrutacji zdolnej młodzieży można przeczytać na stronie stowarzyszenia: WWW.FUNDUSZ.ORG

ĉ
Łukasz Partyka,
24 kwi 2015, 06:39
ċ
Łukasz Partyka,
24 kwi 2015, 06:38
ą
Łukasz Partyka,
27 maj 2015, 04:53
Ċ
Łukasz Partyka,
27 maj 2015, 04:53
Comments