2015.11 Czekamy na zgłoszenia uczniowskich projektów do EUCYS 2016

fot. KE / EC / EUCYS 2015

Tylko do końca listopada Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czeka na zgłoszenia uczniowskich projektów badawczych do Polskiej Edycji Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (EUCYS).

Do konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim (np. na olimpiadzie), lub rekomendowane przez pracownika naukowego. Prace z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów. Muszą powstać jeszcze przed podjęciem przez nich studiów na wyższej uczelni.

Prace zgłoszone tej jesieni będą zimą oceniane przez ekspertów i Jury decyduje, jaką grupę autorek i autorów zaprosić do dalszych rozmów. W kwietniu 2016 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się Festiwal Młodych Badawczy Odkrycia, w którym wezmą udział autorzy wybranych projektów. Będzie to okazja do zaprezentowania wyników swoich badań w formie plakatu naukowego i – przede wszystkim – pogłębionych rozmów i dyskusji z jurorami. Będzie to również szansa na rozmowy z koleżankami i kolegami, a także z gośćmi CNK.

Najciekawsze projekty zostaną nagrodzone (wśród nagród przewidujemy nagrody rzeczowe, nagrody pieniężne, laureaci mają również wstęp na dowolny kierunek najlepszych uczelni w kraju), a trzy z nich uzyskają nominacje do reprezentowania Polski na finałach EUCYS w Brukseli we wrześniu 2016.

We wrześniu tego roku w Mediolanie Polskę reprezentowały w tym roku cztery projekty - wszystkie zostały nagrodzone!

Jedna z trzech głównych 1. nagród (7000 EUR) oraz nagroda honorowa (udział w LIYSF) została przyznana projektowi Michała Bączyka (17) z Ostrowi Mazowieckiej i Pawła Czyża (17) z Nadarzyna, Badanie zachowania pojedynczych i sprzężonych oscylatorów typu on-off na przykładzie oscylatora butelkowego

Jedna z trzech 2. nagród (5000 EUR) oraz nagroda specjalna (miesięczny staż na Uniwesytecie Milano-Bicocca) zostały przyznane za projekt Dominiki Bakalarz (18) z Opola i Joanny Jurek (19) z Piotrkowa Trybunalskiego, Origami BioBandage – Multipotencjalny bioimplant oparty na nanowłókninie o powierzchni zmodyfikowanej przez komórki macierzyste

Nagrody specjalne uzyskały także projekty:

Pauliny Drożak (18) z Lublina, Badanie zależności pomiędzy anomalią temperatury na Ziemi i wybranymi cechami aktywności słonecznej (wizyta w obserwatorium ESO w Chile)

Sary Berent (19) z Gdyni, Badanie wpływu działania olejków eterycznych na wybrane mikroorganizmy bakteryjne i grzybowe pod kątem zastosowania jako środki ochrony roślin (Nagroda EXPO 2015 - laptop, udział w gali kończącej EXPO i wizyta w laboratorium JRC we Włoszech)

Polska od 21 lat bierze udział w konkursie - z imponującymi sukcesami. Ale równie dobrego wyniku dawno nie odnotowaliśmy: dwie nagrody główne, nagroda honorowa i trzy nagrody specjalne.

Z kilkudziesięciu krajów biorących udział w EUCYS pod względem liczby zdobytych dotąd nagród lepsi od nas są tylko Niemcy.

Wyniki EUCYS od początku konkursu

Statystyki na stronach Komisji Europejskiej: ec.europa.eu/research/eucys/index_en.cfm?pg=country-prizes-statistics


Za rok finały EUCYS odbędą się w Brukseli. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci na zgłoszenia projektów badawczych do kolejnej edycji czeka do końca listopada. 

Więcej informacji o konkursie: fundusz.org/konkurs

fot. KE fot. KE fot. KE


Na zdjęciach: Michał i Paweł, Dominika i Asia, Paulina, Sara / fot. Komisja Europejska / EUCYS 2015
Comments