2015.08 - Milicz

 Milicz, 7 sierpnia 2015


Młodzi artyści i naukowcy w Miliczu


Pałac w Miliczu

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci zaprosił grupę swoich podopiecznych – wybitnie uzdolnionych uczniów z całej Polski – na dwutygodniowy obóz do Milicza na Dolnym Śląsku. Będą pracować naukowo, malować i koncertować. Mieszkańców i gości Milicza stowarzyszenie zaprasza na dwa otwarte dla publiczności koncerty i wystawę prac plastycznych.

VI Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne Rzeczpospolita mniej znana odbywają się w Miliczu w dniach 1-15 sierpnia. W ramach tego wakacyjnego cyklu uczestnicy odwiedzają miejsca ciekawe i ważne dla zrozumienia naszej narodowej tożsamości, a trochę zapomniane. Byliśmy już w Opatowie (2010), Zwierzyńcu (2011), Kruszwicy (2012), Brodnicy (2013) oraz Złotym Potoku (2014).

W Spotkaniach uczestniczyć będą stypendyści Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci o różnych uzdolnieniach i zainteresowaniach: plastycy, muzycy, astronomowie, chemicy, humaniści, biolodzy, fizycy i matematycy. Organizatorzy zaplanowali dla uczestników dokładne poznanie okolicy – zabytków i przyrody – i wycieczki objazdowe, m. in. do Kalisza. W programie dnia obok zajęć warsztatowych odbędą się także zajęcia rekreacyjne i ogólnorozwojowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty teatralne, obserwacje astronomiczne, a także odczyty prezentujące zainteresowania uczestników Spotkań.

Dla funduszowych plastyków wyjazd to przede wszystkim dwutygodniowy plener. Tematem przewodnim będzie w tym roku linia.

- Linię chcę potraktować w inny sposób, niż to, co się potocznie myśli, czyli o kresce stosowanej w rysunku. Chciałbym prześledzić używanie linii w pracach plastycznych w sztuce współczesnej. Punktem wyjścia do podjętego problemu będą realizacje Edwarda Krasińskiego z jego niebieska linią, która stała się motywem przewodnim jego dojrzałej twórczości - mówi prof. Marian Stępak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kierownik artystyczny pleneru.

Zajęcia poprowadzą m. in. Maria Mach (warsztaty filozoficzne), dr Igor Kraszewski (zajęcia historyczne, wycieczka szlakiem pałaców i dworów), Marek Płuciniczak (zajęcia z historii sztuki, wycieczka szlakiem klasztorów i kościołów), ks. dr Stanisław Adamiak ("Kościół i PRL na Ziemiach Odzyskanych: między symbiozą i konfliktem"), dr Michał Mizera (warsztaty teatralne nt. "Alicji w krainie Czarów"), Paulina Węgrzyn (zajęcia z mozaiki), Karolina Suchan-Okulska (zajęcia z akwareli), prof. Marian Stępak (zajęcia z performansu), dr Katarzyna Dymara i dr Jan Dymara ("Trzeci problem Hilberta, czyli równoważność wielościanów przez podział"), dr Światosław Gal ("Kwadratura kwadratu"), Jan Szejko ("Lożban"), Katarzyna Szarla (warsztaty filmoznawcze), Edwin Sieredziński (warsztaty biologiczne), Grzegorz Barasiński (warsztaty kaligraficzne), Konrad Żygadło (warsztaty literaturoznawcze i teatralne) i inni.


Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci serdecznie zaprasza na trzy wydarzenia otwarte dla publiczności:


  • 8 sierpnia, sobota, godz. 18.00, Sala Balowa Pałacu Maltzanów, koncert Muzyka dawnego Milicza


  • 9 sierpnia, niedziela, godz. 19.00, Kościół św. Andrzeja Boboli, koncert muzyki poważnej w wykonaniu uczestników Spotkań


  • 12 sierpnia, środa, godz. 16.30, wernisaż wystawy poplenerowej z chwilą muzyki (wykonawcy: Marta Wryk, śpiewaczka Opery w Kolonii, mezzosoporan; Mateusz Obszański, gitara), Ośrodek Kultury w Miliczu. Wystawa poplenerowa zawiśnie ponownie w październiku – w Galerii Uniwersytetu Warszawskiego.


Więcej informacji o Spotkaniach i planowanych koncertach na stronie stowarzyszenia: www.fundusz.org


Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to niezależna organizacja pozarządowa non-profit o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji.

Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą.

Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Fundusz organizuje też regularnie koncerty Młodych Wirtuozów i wystawy prac uczestników programu o uzdolnieniach plastycznych. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 18-20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich ponad 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Znaczna część oferowanej podopiecznym pomocy jest w formie indywidualnych stypendiów celowych, uzależnionych od potrzeb poszczególnych osób i ich własnych projektów. Są to na przykład liczne granty na własne projekty badawcze i staże w najlepszych w Polsce laboratoriach.

Od 1983 roku Fundusz przyznał 13 175 nominacji do programu pomocy wybitnie zdolnym. W roku szkolnym 2014/2015 przyznano 529 takich rocznych nominacji. Otrzymują je uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych z całego kraju, pochodzący z różnych środowisk, w tym – bardzo wiele dzieci mieszkających na wsi i w małych miejscowościach.

Partnerem strategicznym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest PZU – jeden z najstarszych i równocześnie największych w Polsce ubezpieczycieli i właściciel jednej z najlepiej rozpoznawalnych polskich marek.

ĉ
Łukasz Partyka,
6 sie 2015, 03:16
ċ
Łukasz Partyka,
6 sie 2015, 03:16
Comments