2016.06 Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Obóz naukowy Serock 2016 / fot. S. Soberski


Znasz zdolnego nastolatka? Trwa rekrutacja Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci 

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych o wybitnych uzdolnieniach naukowych i artystycznych.

Organizacja zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, staże badawcze, seminaria, organizuje warsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych.

- Wypracowana przez te trzy dekady formuła pracy ze zdolnymi dziećmi nie zestarzała się. Nasze obozy i warsztaty organizujemy tak, jak je pamiętamy z lat ubiegłych, gdy sami byliśmy ich uczestnikami. My, bo bardzo wielu dawnych stypendystów uczestniczy dziś w pracach stowarzyszenia. Wracamy na funduszowe zajęcia jako opiekunowie i prowadzący – tak nam się podobały, gdy zaproszono nas na nie po raz pierwszy. Dzielimy się z uczniami tym, co jest naprawdę dobre - podkreśla Maria Mach, dyrektor biura Funduszu i jego dawna stypendystka.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci działa inaczej niż szkoła i obok szkoły – dając uczniom dużo swobody w wyborze tematów, którymi chcą się zajmować, i tempa pracy, stawiając pytania, na które prowadzący nie mają gotowej odpowiedzi, pokazując, jak w rzeczywistości wygląda praca badawcza i proces twórczy. Choć grupa podopiecznych jest niewielka w skali kraju i z konieczności elitarna, działania Funduszu to trwający od wielu dekad unikalny eksperyment edukacyjny, którego wyniki warto stosować szeroko.

– Jesteśmy głęboko przekonani, że to, co robimy, można robić ze wszystkimi – to jest tylko kwestia stopnia trudności. Mamy ten luksus – w przeciwieństwie do szkoły – że nie musimy mieć pewności, że nasi absolwenci będą dokładnie tego samego dnia i dokładnie o tej samej godzinie wiedzieli i umieli to samo – dodaje dyrektor Mach. – My za to mamy wielkie oczekiwania dotyczące rzetelności. Nie oczekujemy, że wszyscy przeczytają to samo, ale oczekujemy, że będą umieli czytać ze zrozumieniem, patrzeć krytycznie, dostrzegać własne błędy, że będą znali metodologię badawczą i wiedzieli, co to jest eksperyment. Wszystko jedno, jak się tego nauczą. Liczy się rzetelność i porządność.

Nowe wnioski o pomoc Funduszu dla zdolnego dziecka powinny wpłynąć do Biura Funduszu do 30 czerwca. Uczniów zgłaszają szkoły, rodzice, znajomi. Można się również zgłosić samodzielnie.

Formularz rejestracyjny: baza.fundusz.org

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to stowarzyszenie naukowców, twórców, lekarzy i studentów działające od 1981 roku. Z jego pomocy skorzystały już tysiące młodych Polek i Polaków. Dziś zmieniają oblicze polskiej nauki, wyraźnie słychać ich głos w polskiej kulturze. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci ma status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000044710).

Od stycznia 2012 roku partnerem strategicznym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest Grupa PZU. Jedna z największych instytucji finansowych w Polsce postawiła na nową inwestycję – wsparcie najzdolniejszej polskiej młodzieży. 
 
Wsparcie PZU pozwala Krajowemu Funduszowi na rzecz Dzieci nie tylko kontynuować prowadzony program, ale również uzupełniać go o nowe elementy. Stowarzyszenie rozwija działalność, docierając do młodych naukowców i artystów w większym zakresie przez Internet i zacieśniając współpracę z dawnymi stypendystami, którzy dziś są wyróżniającymi się studentami, uznanymi naukowcami i znakomitymi twórcami.

Więcej o programie i rekrutacji zdolnej młodzieży można przeczytać na stronie stowarzyszenia:


na zdjęciu obóz naukowy w Serocku / fot. S. Soberski 2016


ą
Łukasz Partyka,
1 cze 2016, 06:41
Ċ
Łukasz Partyka,
1 cze 2016, 05:51
Ċ
Łukasz Partyka,
1 cze 2016, 05:51
ĉ
Łukasz Partyka,
1 cze 2016, 06:18
ċ
Łukasz Partyka,
1 cze 2016, 06:18
Ċ
Łukasz Partyka,
1 cze 2016, 06:21
Comments