2015.09 Wyniki EUCYS 2015 - 6 nagród dla Polski!

fot. KE / EC / EUCYS 2015


W poniedziałek 21 września ogłoszono wyniki Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej – European Union Contest for Young Scientists (EUCYS).

Od 17 września autorzy 104 ambitnych uczniowskich projektów badawczych goszczą w stolicy Lombardii – Mediolanie.

To prestiżowy i bardzo trudny konkurs organizowany przez Komisję Europejską dla nastolatków, którzy zajmują się nauką naprawdę na poważnie. 

Polskę reprezentowały w tym roku cztery projekty - wszystkie zostały nagrodzone!

Jedna z trzech głównych 1. nagród (7000 EUR) oraz nagroda honorowa (udział w LIYSF) została przyznana projektowi Michała Bączyka (17) z Ostrowi Mazowieckiej i Pawła Czyża (17) z Nadarzyna, Badanie zachowania pojedynczych i sprzężonych oscylatorów typu on-off na przykładzie oscylatora butelkowego

Jedna z trzech 2. nagród (5000 EUR) oraz nagroda specjalna (miesięczny staż na Uniwesytecie Milano-Bicocca) zostały przyznane za projekt Dominiki Bakalarz (18) z Opola i Joanny Jurek (19) z Piotrkowa Trybunalskiego, Origami BioBandage – Multipotencjalny bioimplant oparty na nanowłókninie o powierzchni zmodyfikowanej przez komórki macierzyste

Nagrody specjalne uzyskały także projekty:

Pauliny Drożak (18) z Lublina, Badanie zależności pomiędzy anomalią temperatury na Ziemi i wybranymi cechami aktywności słonecznej (wizyta w obserwatorium ESO w Chile)

Sary Berent (19) z Gdyni, Badanie wpływu działania olejków eterycznych na wybrane mikroorganizmy bakteryjne i grzybowe pod kątem zastosowania jako środki ochrony roślin (Nagroda EXPO 2015 - laptop, udział w gali kończącej EXPO i wizyta w laboratorium JRC we Włoszech)

Polska od 21 lat bierze udział w konkursie - z imponującymi sukcesami. Ale równie dobrego wyniku dawno nie odnotowaliśmy: dwie nagrody główne, nagroda honorowa i trzy nagrody specjalne.

Z kilkudziesięciu krajów biorących udział w EUCYS pod względem liczby zdobytych dotąd nagród lepsi od nas są tylko Niemcy.


Za rok finały EUCYS odbędą się w Brukseli. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci na zgłoszenia projektów badawczych do kolejnej edycji czeka do końca listopada. 

Więcej informacji o konkursie: fundusz.org/konkurs

fot. KE fot. KE fot. KE


Na zdjęciach: Michał i Paweł, Dominika i Asia, Paulina, Sara / fot. Komisja Europejska / EUCYS 2015
Comments